top of page
2,5 – 4 jaar
leerjaar 1–2–3
vanaf 4 jaar (vanaf 2de kleuterklas)
vanaf leerjaar 4
Anker Peuterkriebels
Peuterkriebels

Bij ‘peuterkriebels’ zetten we volop in op de brede ontwikkeling van het kind. Bewegen en spelen zijn belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Daarnaast leggen ze ook de basis voor de hersenontwikkeling en beïnvloeden ze de taal-, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.

Onze activiteiten zijn gericht op dit alles. Hieronder enkele voorbeelden van thema’s die aan bod zullen komen:

 • Bewegingsparcours

 • Les met muziek

 • Zintuiglijke ontwikkeling

 • Lichaamscoördinatie

 • Speelse activiteiten (reactiespelen, loopspelen…)

 • Werken rond de oog-handcoördinatie (spelen met ballonnen, ballen…)

 • Klimmen en klauteren

 • Evenwichtsparcours

 • Werken rond de fijne motoriek

 

Dit alles steeds gekaderd binnen de leefwereld van de kinderen. Exploreren, experimenteren en plezier staat hier steeds centraal.

Anker Kleuterturnen
Kleuterturnen

Bij ‘kleuterturnen’ zetten we in op de brede ontwikkeling van het kind. Bewegen en spelen zijn belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Daarnaast leggen ze ook de basis voor de hersenontwikkeling en beïnvloeden ze de taal-, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.

We werken in deze lessen steeds met een vaste structuur waarbij het aanbod vaak verschilt. Op deze manier geven we de kleuters een houvast waarbij we toch een brede waaier aan activiteiten kunnen aanbieden.

Hieronder een voorbeeldlesje:

 • Opwarmingsspelletje

 • Verdere opwarming, lenigheid en coördinatie-oefeningen in groep

 • Met de train(st)er op stap naar verschillende posten (posten per bewegingsthema: bewegingsparcours, leren rollen, klimmen en klauteren, oog-handcoördinatie, fijne motoriek, speelse activiteit, evenwicht, springvaardigheid, kracht, uithouding, houdingen, hangen en slingeren, aanleren eenvoudige turntechnieken…)

 • Slotmomentje

Anker basis 1
Basis 1

Vanaf 6/7 jaar zetten we in op het aanleren van turntechnieken zonder de brede basisvorming uit het oog te verliezen. Herhaling en een gestructureerde opbouw zijn belangrijk. Kracht, lenigheid, conditie en vormspanning zijn maar enkele voorbeelden van goede bouwstenen die nodig zijn om moeilijkere turnelementen aan te leren. We schotelen deze voor op een speelse manier. Ook spelmomenten komen nog aan bod.

De focus ligt op een brede motorische ontwikkeling die haalbaar is voor elk kind.

 

We voorzien 2 trainingen per week.

Anker basis 2-3
Basis 2–3

Bij deze groepen zetten we verder in op het aanleren, alsook het verfijnen van turntechnieken. Voldoende kracht, lenigheid, conditie en vormspanning zijn nodig om moeilijkere elementen aan te leren. We besteden hier dan ook voldoende aandacht aan, maar ook werken aan een goede basis blijft belangrijk! We bouwen deze basis verder uit en dagen de gymnasten uit om hun grenzen te verleggen. Dit steeds volgens eigen niveau en met oog voor het welbevinden van elke gymnast.

 

We voorzien 2 trainingen per week.

Anker Selectiegroep
Selectiegroep

Voor deze groep kan er niet ingeschreven worden, dit gebeurt op uitnodiging.

Kinderen die op zoek zijn naar dat tikkeltje meer, kunnen hieraan deelnemen. Vooral een goede basis (kracht, lenigheid, conditie en vormspanning) en het beheersen van enkele turntechnieken zijn hier van belang.

bottom of page